DISC-profil – Hvilken personlighetstype er du?

De viktigste faktorene i en DISC-analyse er de fire DISC profiler: Dominans, Påvirkning, Stabilitet og konformitet (overholdelse). Selv om de fire DISC profiler formelt kalt for Dominans, Innflytelse, Stabilitet og Konformitet samsvarer i henhold til Marstons teori, beskriver de ved hjelp av fargene rød (D), Gul (I), Grønn (S) og Blå (C).

DISC-profil

Først og fremst er det viktig å påpeke at ingen av profilene er “bedre” eller “verre” enn noen av de andre – en DISC-profil beskriver bare en type atferd. Hver av disse atferdstypene har sine styrker og svakheter.

Det er vanlig at profilene er karakterisert ved en av DISC-profilene, for eksempel en gjenstand med mye rød (Dominant) eller en person har meget Grønn (Stabil). Like ofte består personlighet profilen av en kombinasjon av de ulike DISC profiler, som også fører til både mer komplekse kombinasjoner og tolkninger.

En forståelse av de samme egenskapene som finnes i de fire DISC profilene er derfor et viktig første skritt i tolkningen av hver DISC-personlighetsprofil . De ulike faktorene bidrar til å definere en persons motivasjon og insentiver, motvilje og misnøye, og personens generelle atferdsmønstre.

DISC analyse rod dominans disc-analyse-gul-inflytelse disc-analyse-gronn-stabil disc-analyse-bla-konform

 

• Dominans (D) – karakteriserer mennesker som er åpenhjertige, bestemt og målrettet.

• Innflytelse (I) – karakteriserer folk som er sosiale, kommunikative og teambyggere.

• Stabilitet (S) – karakteriserer folk som er rolige, lojale og lagspillere.

• Konformitets (C) – karakteriserer folk som er strukturert, grundig og profesjonelle.

KONTAKT OS

Pär Svensson

Certificeret DISC ekspert

Udfyld formularen!

Ja, jeg vil utveksle min kommunikasjon!

KONTAKT OSS

Rød – D

Resultatorientert, selvmotiverende, uavhengig

Generelt: Ærlig, ambisiøs, krevende, konkurransemenneske

Mål: Resultat

Søker: Kontroll

Unngår: Avhengighet

Under press: Tar kommandoen

Fremtoning: Effektiv

Strategi: Makt

Rød/Gul – D/I

Resultatorientert, entusiastisk, selvmotiverende, selvsikker

Generelt: Utadvendt, ærlig, sosial, ambisiøs

Mål: Resultat & oppmerksomhet

Søker: Kontroll & vurdering

Unngår: Avhengighet & ensomhet

Under press: Dikterende eller verbalt aggressiv

Fremtoning: Vennlig & effektiv

Strategi: Mennesker & makt

Gul – I

Entusiastisk, påvirkende, selvsikker

Generelt: Utadvendt, omgjengelig, uttrykksfull, optimistisk

Mål: Sosial oppmerksomhet

Søker: Vurdering

Unngår: Ensomhet

Under press: Verbalt aggressiv

Fremtoning: Vennlig

Strategi: Mennesker

Blå/Rød – C/D

Omhyggelig, samarbeidende, resultatorientert, selvmotiverende

Generelt: Avventende, ærlig, trygg, objektiv

Mål: Resultat & prosedyrer

Søker: Kontroll & Fakta

Unngår: Avhengighet og usikkerhet

Under press: Kommanderende eller unnvikende

Fremtoning: Effektiv og korrekt

Strategi: Fakta og makt

Gul/Grønn – I/S

Entusiastisk, selvsikker, utholdende, ettertenksom

Generelt: Ærlig, omtenksom, selskapelig, rolig

Mål: Støtte & oppmerksomhet

Søker: Vurdering & Tid

Unngår: Ensomhet & forandring

Under press: Verbalt aggressiv eller kompromiss

Fremtoning: Vennlig & støttende

Strategi: Pålitelig & mennesker

Blå – C

Omhyggelig, samarbeidende, forsiktig

Generelt: Detaljert, Forsiktig, selvstendig, kvalitetsbevisst

Mål: Prosedyrer

Søker: Fakta

Unngår: Usikkerhet

Under press: Unnvikende

Fremtoning: Detaljert

Strategi: Bevis

Grønn/Blå – S/C

Utholdende, Forsiktig, ettertenksom, omhyggelig

Generelt: Omtenksom, Forsiktig, rolig, detaljert

Mål: Støtte & prosedyrer

Søker: Tid & Fakta

Unngår: Forandring & usikkerhet

Under press: Kompromiss eller unnvikende

Fremtoning: Rolig & detaljert

Strategi: Pålitelig & Bevis

Grønn – S

Utholdende, prinsippfast, ettertenksom

Generelt: Omtenksom, rolig, generøs, behjelpelig

Mål: Støtte

Søker: Tid

Unngår: Forandring

Under press: Kompromiss

Fremtoning: Rolig

Strategi: Pålitelig

Gratis PDF oversikt: Klikk her for å laste ned en utskrifts vennlig PDF, som omfatter DISC personlighetstest fargene

DISC analyse Rod

Rød Dominans

– Forstå dine røde (D) kollegaer og venner

Vi vet at Røde DISC-profiler arbeider i hurtig tempo og går rett på sak. Den kan til og med opptre krevende og er ofte skeptiske. Du vil merke at Røde personer er selvsikre, tar raske avgjørelser og er ganske direkte. Men hvilke forskjeller finnes det innen de Røde DISC-profilene? Hvordan påvirker plasseringen i DISC-analysen?

Rød DISC-profil

DISC Analys Profil Röd

En Rød personlighet prioriterer RESULTATER – og vil dessuten at sluttresultatet skal være meget godt. Om du for eksempel spiller et spill, ønsker de alltid å vinne. Røde personer leter stadig etter nye måter å maksimere sin effektivitet på, og dermed også sin suksess. Men de ønsker ikke en lett match; de elsker nemlig utfordringer.

Om du arbeider eller lever med en Rød personlighet, ønsker du kanskje at personen var litt mindre krevende og mer tålmodig. De Røde personlighetsprofilene kjemper for å klare vise empati; du må kanskje for eksempel forklare dem hvordan andre mennesker tenker, og samtidig be dem om å være litt mer tålmodige.

DISC-profil: Røde DISC-profiler kjennetegnes ved at de er resultatorienterte og elsker utvikling.

Deres leder-stil kjennetegnes av at de gir ordrer.

Røde ledere som sjefer kan være kraftfulle og besluttsomme når de forsøker å få andre til å jobbe i raskt tempo mot ambisiøse mål. Men de risikerer også å være veldig egoistiske og pushe andre på bekostning av etikk og moral.

Rød/Blå DISC-profil

DISC Analys Röd Blå
Hvordan skiller den Rød/Blå profil seg fra den Røde? De er mer fokusert på UTFORDRINGER. Utfordringer gjør dem fulle av energi; de elsker å utforske nye muligheter, og vurdere dem grundig.

Faktum er at de, som med de blå DISC-profilene, kan bli aldeles ufølsomme eller sarkastiske, og selv om de ikke ønsker det, kan de bli nedlatende og ta for raske beslutninger om andre.

Om du vil støtte en Rød/Blå DISC-profil, kan du hjelpe personen med å forstå andres følelser. Personen må kanskje kjempe med seg selv for å delta i gruppeaktiviteter eller for å gjennomføre rutine aktiviteter. Minn gjerne en Rød/Blå person på at det kan være en stor og spennende utfordring å jobbe i grupper med andre. Rutineoppgaver kan også være en nødvendig pause fra å stadig måtte finne de mest fordelaktige strategier, som i seg selv kan føre til økt kreativitet.

DISC-profil: De Rød/Blå DISC-profiler kjennetegnes ved at de er kreative.

Deres leder-stil er bestemt.

De Rød/Blå profiler kan være utfordrende og selvstendige sjefer, som ikke er redde for å utfordre den rådende situasjonen, for å oppnå bedre resultater. Men de kan også være kyniske og lite følsomme i sin leder-stil, hvilket gjør at det skapes en negativ stemning.

Rød/Gul DISC-profil

DISC Analys Röd Gul
Den Røde profilen er den mest fartsfylte av dem alle; den agerer raskt – og iblant går det til og med litt i raskeste laget. Av de Røde profilene er den Rød/Gule ofte den triveligste, kanskje fordi de har mer entusiasme.

Det kan være en stor utfordring å få denne profilens totale oppmerksomhet, siden personen i fokus lett kan bli kjedelig – men de elsker ACTION og når ting skjer.

Rød/Gul DISC-profiler behøver ofte hjelp med å agere på en måte, som ikke blir oppfattet som aggressiv. Når de blir stresset av å forsøke å få andre til å agere, kan for eksempel fremstå som egoistiske, manipulerende eller alt for dominante.

DISC-profil: De Rød/Gule DISC-profilene kjennetegnes ved at de er inspirerende.

I sin leder-stil er de banebrytende Pionerer.

Rød/Gule personer kan være selvsikre og dedikerte ledere, som inspirerer andre til å tørre ta sjanser og teste nye veier, men de kan like gjerne være impulsive sjefer med alt for stor tro på sin egen magefølelse, som sjarmerer andre for å få støtte for urealistiske mål og ideer.

DISC analyse Gul

Gul Innflytelse

– Forstå dine Gule (I) kollegaer og venner

Man kan ofte kjenne igjen Gule DISC-profiler på deres utadvendte og energiske stil; de er optimistiske og varme personer som har talens gave. Denne personlighetsprofilen vil oppleve livet med alle sanser: de vil røre, lukte, se og smake – for så å gå videre til en ny erfaring. På arbeidsplassen blir de ofte observert dypt oppslukt i detaljerte kalkyler.

Men hvilke forskjeller finnes det innen de Gule DISC-profilene? Hvordan påvirker plasseringen i DISC-analysen?

Gul DISC-profil

DISC Analys Profil Gul
Den gule personlighetsprofilen kjennetegnes ved sin ENTUSIASME; personen er ivrig og oppspilt over nye muligheter. En Gul DISC-profil kan ofte observeres mens han forteller en historie med vilt gestikulerende armer, lydeffekter og uttrykksfulle metaforer, for så å glemme hva poenget med historien var.

Takket være sin sjarm og sosiale kompetanse er de ofte veldig populære. Iblant skeier de ut i følelser og iver, for eksempel når de gir ros, som kan få andre til å føle det ubehagelig eller ille til mote. Du kan hjelpe en Gul DISC-profil ved å forsøke å få personen til å være litt mer objektiv, samt å forsøke å få dem til å fullføre påbegynte oppgaver og prosjekter.

Om du er i konflikt med en Gul DISC-profil må du være en god lytter. Samarbeide er nemlig viktig for disse personer; fremhev derfor i stedet gruppens arbeide og, ved anledning, muligheten til nye utfordringer og oppdrag.

DISC-profil: De Gule DISC-profilene kjennetegnes ved at de er initiativtakere.

Gule ledere med evne å motivere andre kan være optimistiske, ivrige og villige til å ta risiko når det gjelder kreative ideer, men de kan være splittet og uforutsigbare, og ikke se behovet for å tenke på konsekvensene.

Gul/Rød DISC-profil

DISC Analys Gul Röd
Hva skiller den Gul/Røde DISC-profil fra den Gule? Den Gul/Røde DISC-profil vil se handlingskraft og ACTION. De blir akselererte av nye gjennombrudd, har raskere arbeids-hastighet og ønsker at det skal skje fremgang. De motiveres av fart og styrke, hvilket gjør at de kan være impulsive eller til og med gå til verbale angrep om de blir alt for stressede.

En Gul/Rød kollega kan virke rastløs under møtet, spesielt om personen ikke får pratet særlig mye. Men personen kan like gjerne ta over diskusjonen og om det, leverer han sitt budskap meget lidenskapelig.

Å få en person med en Rød/Gul DISC-profil til å gå over hus budsjettet kan være en utfordring; personen liker å se over ulike mål, som gjelder sparing, men ikke å holde fast ved et strikt måltidsbudsjett. Personen kan til og med komme opp med nye smarte måter å få budsjettet til å passe, så målene nås.

DISC-Profil: De Rød/Gule DISC-profilene kjennetegnes ved sin overtalelsesevne.

I sin leder-stil er de banebrytende pionerer.

Rød/Gule personer kan være selvsikre og lidenskapelige ledere, som inspirerer andre til å ta sjanser eller å gå i nye retninger, men de kan like gjerne være impulsive sjefer med for stor tro på seg selv og som anvender sin sjarm for å få støtte til nye risikofylte prosjekter.

Gul/Grønn DISC-profil

DISC Analys Gul Grön
Dette er en roligere personlighetstype, som ikke haster seg av gårde i samme grad. Den Gul/Grønne DISC-profil verdsetter SAMARBEIDE høyt.

Om du behøver bli påmint alle menneskers godhet, er det denne DISC-profilen du skal lete etter; de er varme, vennskapelige og aksepterende personer. En Gul/Grønn kollega kan for eksempel foreslå at dere hører hva noen andre har å si om saken i en diskusjon, eller at dere burde starte et samarbeide med en annen avdeling. De arbeider ofte som frivillig i en eller annen form for veldedighets-organisasjon eller samler inn penger til trengende. En Gul/Grønn DISC-profil har det tungt med å si opp en ansatt.

De påvirker andre med sin støttende og empatiske væremåte, på samme vis som at gruppearbeidet er en selvfølge for dem. Derimot pleier en Gul/Grønn DISC-profil å ta kritikk personlig, og å unngå konflikter. De liker heller ikke å utøve press på noen, og gir heller positiv enn negativ kritikk.

DISC-profil: De Gul/Grønne DISC-profiler kjennetegnes ved at de rådgiver.

Deres leder-stil er bekreftende.

Til sin fordel utgjør Gul/Grønne personer en type ledere, som støtter sine medarbeidere og arbeider for å skape et respektfullt og positivt arbeidsmiljø. På den andre siden, har de at de kan være konfliktredde sjefer, som er vage i sine krav og som ikke klarer å holde andre ansvarlige for sine handlinger.

DISC analyse Gronn

Grøn Stabil

– Forstå dine Grønne (S) kollegaer og venner

Grønne DISC-profiler har en tendens til å være mer forsiktige og tankefulle enn utadvendte og sosiale. De er varme og ærlige personer, som aksepterer andre som de er, og som arbeider i en mindre raskt tempo. Om du vil at noen skal lytte tålmodig til hva du har å si, er den Grønne personlighetsprofilen rette person å snakke med. Og trenger du å komme bort fra en hektisk og kaotisk arbeidsdag, er dens hjem eller kontor trolig rette sted.

Men hvilke forskjeller finnes det innen de Grønne DISC-profilene? Hvordan påvirker plasseringen i DISC-analysen?

Grøn DISC-profil

DISC Analys Profil Grön
De Grønne DISC-profiler prioriterer STØTTE, er vennlige og er vanligvis gode lyttere. Selv om de kan fremstå som ettergivende ovenfor andre profiler, foretrekker de at du er oppriktig og pålitelig.

Om du arbeider eller lever med en Grønn DISC-profil, hender det sikkert at du skulle ønske at personen selv var mer oppriktig i sine egne saker, mindre passiv ved konflikter og mer selvsikker. Grønne DISC-profiler kan være altfor forsiktige, men andre liker ofte deres fokus på å skape en forutsigbar og nøye tilrettelagt arbeids- eller hjemmemiljø.

Når ting ikke går så godt, kan en Grønn DISC-profil være en trøst. Om du derimot leter etter noen som elsker spenning og eventyr, er det kanskje bedre å velge en annen venn.

DISC-profil: De Grønne DISC-profiler kjennetegnes ved at de er spesialister eller at de produserer ting.

I sin leder-stil er de inkluderende.

Grønne inkluderende sjefer er som regel ærlige, og får ofte andre som de samarbeider med til å ta beslutninger som gagner alle. I blant kan de dog være alt for passive og stoler for mye på andre, som gjør at enkelte personer kanskje utnytter deres tålmodighet og støtte.

Grønn/Gul DISC-profil

DISC Analys Grön Gul
Den Grønn/Gule DISC-profil skiller seg fra den Grønne ved at den er mer fokusert på SAMARBEIDE.

På en arbeidsplass kan man for eksempel se at den Grønn/Gule DISC-profil ofte involverer andre i sine beslutninger og handlinger. Personen tar kanskje også på seg mer å gjøre enn den kan klare å håndtere, siden den har tungt for å si nei. Grønn/Gule DISC-profiler er ansett som kollegaer, og de kjenner alle.

Om du vil hjelpe en Grønn/Gul DISC-profil kan du gjøre det ved å ta opp problemer som dukker opp, direkte; de misliker virkelig konflikter og å gjøre andre opprørte. De ser ikke hvordan en konflikt kan være en del i et godt samarbeide. Om du er uenig med en Grønn/Gul DISC-profil, gjør det klart, at uenigheten ikke betyr at deres personlige eller profesjonelle forhold er slutt.

DISC-profil: De Grønn/Gule DISC-profiler kjennetegnes ved at de er handlingskraftige.

Deres leder-stil er bekreftende.

Til sin fordel utgjør Gul/Grønne personer en type ledere, som støtter sine medarbeidere og arbeider for å skape et respektfullt og positivt arbeidsmiljø. På den andre siden, har de at de kan være konfliktredde sjefer, som er vage i sine krav og som ikke klarer å holde andre ansvarlige for sine handlinger.

Grønn/Blå DISC-profil

DISC Analys Grön Blå
De Grønne profiler er de som arbeider senest. Grøn/Blå DISC-profiler prioriterer STABILITET høyt – ofte så høyt at de iblant kan fremstå som ufleksible, mens de egentlig bare er forsiktige og vil unngå overraskelser.

Akkurat som de andre Grønne profilene, kan denne DISC-profilen ha vondt for å bli hørt eller gå i teten for noe. Grønn/Blå DISC-profiler har derimot en tendens til å bli mindre følelsesmessige ved uvisshet og tidspress. Men selv om de gir etter for andres vilje eller tanker, er det ikke sikkert at de enige; de er diplomatiske.

Med sin pålitelighet, rolige humør og selvkontroll fremstår den Grønn/Blå DISC-profil, som en riktig stabil kollega. Man kan forvente at deres arbeide er korrekt, strukturert og godt. Noe som også oftest er tilfelle.

DISC-profil: De Grønn/Blå DISC-profiler kjennetegnes ved at de er undersøkende.

I sin leder-stil er de ydmyke.

Grønn/Blå personer kan være ydmyke og rettferdige ledere, hvilket deres stabilitet og konsekvente tankegang gjør at de får et pålitelig resultat. Men de kan være strenge og overforsiktige sjefer, som er redde for å utfordre den rådende metode.

DISC analyse Bla

Blå Konform

– Forstå dine Blå (C) kollegaer og venner

Det er typisk for Blå DISC-profiler, at de stiller spørsmål og er skeptiske, likesom de er forsiktige og tankefulle. De verdsetter kvalitet og gode analyser høyt. Dessuten er de diplomatiske. De kan virke motvillige til nye ideer og er dårlige på å ta kritikk, om noen kritiserer deres arbeide. På en arbeidsplass har de en tendens til å fokuserer på analytiske oppgaver, som de jobbe med selvstendig. De egner seg sjeldent til småprat.

Men hvilke forskjeller finnes det innen de Blå DISC-profilene? Hvordan påvirker plasseringen i DISC-analysen?

Blå DISC-profil

DISC Analys Profil Blå
Den Blå DISC-profil prioriterer KORREKTHET. De kan gå gjennom oppgavene dine nøye eller gi veldig spesifikk tilbakemelding – alt med et likegyldig uttrykk. De liker ikke å ta feil, og vil heller rette sin oppmerksomhet mot informasjon og data, enn andre mennesker.

Den Blå DISC-profilen kan være vanskelig å bli kjent med, siden de ofte holder tilbake følelser og reaksjoner. Om du leter etter noen som kan gi deg sympati, bør du henvende deg til en annen. Sterke følelser kan gjøre en Blå DISC-profil ille til mote.

Ofte må de utfordres til å bli oppmerksomme på andres følelser, og for å se bort fra fakta og egne arbeidsoppgaver.

DISC-profil: De Blå DISC-profiler kjennetegnes ved at de er pragmatiske.

I sin leder-stil er de nøye overveiende.

Blå ledere som overveier saker nøye, kan være pliktoppfyllende, ansvarsfulle og disiplinerte. Takket være sine detaljerte analyser og sin nøye planlegging, skaper de høykvalitets resultater. Men de kan også være sjefer, som er motvillig til å ta risiko og er perfeksjonister, som innebærer at de gir mindre oppmerksomhet mot sitt personale.

Blå/Grønn DISC-profil

DISC Analys Blå Grön
Den Blå/Grønne DISC-profil skiller seg fra den Blå ved at de har større aksept og et varmere vesen. Blå/Grønne DISC-profiler verdsetter STABILITET høyt, og liker pålitelige og forutsigbare resultater, om det så var en venns handlinger eller hvordan et kjøkkenredskap fungerer.

Den Blå/Grønne kollegaen har helst et ryddig skrivebord eller kontor. De liker å være godt forberedt og tar seg tid til å kverne på sine ideer og planer innen de handler.

De Blå/Grønne DISC-profiler har som regel et stabilt temperament og viser stor tålmodighet ovenfor mennesker eller situasjoner, som andre finner vanskelig. Men de kan dra seg vekk om de føler det ubekvemt.

Man kan ikke få en Blå/Grønn DISC-profil til å gjøre en ikke planlagt semester-reise eller å gå spontant på kino, spesielt ikke om personen føler seg presset til å gjøre det. Men om noen behøver deres ekspertise, kommer de derimot og hjelper til.

DISC-profil: De Blå/Grønne DISC-profiler kjennetegnes ved at de er perfeksjonister.

I sin leder-stil er de ydmyke.

Blå/Grønne personer kan være ydmyke og rettferdige ledere, hvorav deres stabilitet og konsekvenstenkning gjør at de får et pålitelig resultat. Men de kan også være strenge og overforsiktige sjefer, som er redde for å utfordre den rådende metode.

Blå/Rød DISC-profil

DISC Analys Blå Röd
Den Blå/Røde DISC-profil er den minst forsiktige av de Blå DISC-profilene. De verdsetter spennende UTFORDRINGER.

Blå/Rød DISC-profiler kan virke skeptiske, besluttsomme, kalde, streng eller sta. De forventer at andre skal være kompetente i sitt arbeide, og de tar ikke nye ideer til vurdering før de har fått svar på alle sine spørsmål.

De er direkte og kritiske, og regner med at de som lytter på dem vil ha det på den måten. De er oftest både blinde og døve for andres behov og følelser, men de unnlater å sette sine egne følelser i veien for rasjonelle beslutninger som skal tas. Deres mål er å oppnå det ønskede resultat.

DISC-profil: De Blå/Rød DISC-profiler kjennetegnes ved at de tenker objektivt.

Deres leder-stil er bestemt.

De Rød/Blå profiler kan være utfordrende og selvstendige sjefer, som ikke er redde for å utfordre den gjeldende situasjonen, for å oppnå det beste resultat. Men de kan også være kyniske og ufølsomme i sin leder-stil, hvilket kan skape en negativ stemning.

DISC-profiler og egenskaper

En måte å forstå forholdet mellom de forskjellige faktorer i en DISC profil på, er å snakke om egenskaper. De forskjellige karakteristikker kan klassifiseres i tolv forskjellige egenskaper, som hver består av en mulig kombinasjon av to trekk. For eksempel, en person hvor vurderingen er meget rød og litt grønn sies å være “Motivert “, som påvirker resten av tolkningen. Hver egenskap kan skrives med en fargekombinasjon , hvorav den ovenfor forklarte at Rødt > Grønt (Rød større enn grønn). Egenskapen Rød > Grønn, karakteriseres av at Rød er høyere enn den Grønne i en personlighetsprofil.

 

 

Forsiktighet (Blå> Gul) refererer til personer, som viktigste mål er å gjøre ting på den riktige måten.

Samarbeidsvillig (Blå> Rød) beskriver mennesker som foretrekker å jobbe i grupper.

Resultatorientert (Rød> Gul) betyr at en person er primært resultatorientert.

Entusiastisk (Gul> Grønn) er preget av en livlig og uttrykksfull atferd.

Påvirkende (Gul> Rød) er først og fremst en sosial underkategori, som er preget av en varm og åpen personlighet.

Uavhengig (Rød> Blå) brukes til å beskrive mennesker som følger sine mål og drømmer.

Omtenksom (Grønn> Rød) karakteriserer en rolig og diskret personlighet.

Utholdende (Grønn> Blå) er preget av en vedvarende og fast atferd.

Selvhevdende (Gul> Blå) brukes spesielt for å beskrive selvtillit i sosiale situasjoner.

Selvmotiverende (Rød> Grønn) i forbindelse med selvgående personligheter av “kom igjen!”.

Oppmerksom (Blå> Grønn) vises i personlighetsprofiler der personen er observant og klar over sine omgivelser.

Bestemt (Grønn> Gul) brukes for å beskrive personer som tenker nøye gjennom sine handlinger.

 

Forsiktighet

Egenskapen Forsiktig er en DISC-profil med mye blå og svært lite gult. Jo større forskjell mellom disse to egenskaper, desto mer nøyaktig er vedkommende. Det motsatte egenskapen til Forsiktighet er Selvhevdende, der nivået av Gul er høyere enn blå.

Personlighetstypen, som beskrives misliker å gjøre feil; sjekker sitt arbeide flere ganger, og har også en tendens til å rette feil på andre, selv når det ikke blir bedt om å gjøre det. Behovet for kontroll og sikkerhet betyr at personen aldri tar sjanser, med mindre det er absolutt nødvendig. Personer med denne personlighetsprofil er også forsiktige i sin kommunikasjon og forteller sjelden mer om seg selv enn et absolutt minimum.

Forsiktighet er et klassisk introvert personlighetstrekk ; de som har det er veldig analytiske. Deres analytiske egenskaper betyr ofte at de heller holder tilbake og ikke klarer å iverksette tiltak, enn å risikere et negativt utfall. De foretrekker den forutsigbare og godt strukturerte. Dette kan føre til at de blir oppfattet som ganske strenge og uinspirerende av mer aktive personlighetstyper. Men faktum er at personer med Forsiktighet er like oppfinnsomme og i stand til original tenkning som andre personlighetstyper, men de er likevel vanligvis tilbakeholdne med å sette sine ideer ut i livet og kommunisere dem til andre, hvis de ikke blir oppfordret til å gjøre det.

Forsiktighet har en unik plass i personlighet profiler, siden det består av en høy verdi av blått i kombinasjon med en høy verdi av rød. I dette tilfellet, er personene analytiske og ganske uttrykksløse, kombinert med mer krevende og bestemte trekk. Kravet til nøyaktighet og uvilje mot å ta unødvendig risiko, knyttet til personlighetstypen korrekthet, forblir, men utover det mener den blå og røde DISC profilen med sikkerhet at også andre rundt dem skal ha disse egenskapene.

DISC Profil personlighetstest röd
DISC profil personlighetstest blå

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Forsiktighet

Samarbeidsvillig

Dette er den klassiske “regel-orienterte” egenskapen, som er forbundet med en persons behov for å være helt sikker i sin sak. DISC-profilen gjør bruk av allerede utarbeidede regler og forskrifter som et rammeverk for sine ideer. Karaktertrekket samarbeidsevner er også kalt det, fordi det betyr en personlighet som har behov for støtte fra ledere, kolleger og venner. Vedkommende prøver derfor å opprettholde positive relasjoner med andre.

Samarbeidsvillig forveksles iblant med den sosiale egenskapen, hvilket ikke er tilfelle. Denne personlighetstypen samarbeider med andre, men som en del av en slags væremåte-strategi; Det betyr at personen kan delegere ansvaret og dermed unngå personlig risiko (dette innebærer ikke at det ikke finnes andre sosiale drivkrefter for adferden – hvorvidt det er sånn, beror i stor grad på nivået av Gult og Grønt i personlighetsprofilen).

Uansett hva motivasjonen eller drivkraften er, er ofte personer i egenskapen Samarbeidsvillig gode teammedlemmer. De er i stand til å fokusere på gruppen som helhet og dens beste, i stedet for sine egne behov. Den velorganiserte og strukturerte stilen, som også utgjør en av egenskapens karaktertrekk, kan også være en styrke i gruppesituasjoner.

DISC profil personlighetstest blå
DISC Profil test blå

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Samarbeidsvillig

Resultatorientert

Egenskapen Resultatorientert finnes i DISC-profilen når Rødt er markant høyere enn Gult. Et Resultatorientert individ er direkte og bestemt, men har lite eller ingen interesse av personlige spørsmål. Personer med denne egenskapen har et objektivt og analyserende syn på saken, og drives hensynsløst og uforhindret mot sine mål. De behøver å se resultater, og gjør avkall på kvalitet og detaljer for å nå dem.

Navnet på egenskapen, Resultatorientert, er basert på at personer med disse trekkene er preget av besluttsomhet og behovet for å se konkrete resultater. Det betyr ikke nødvendigvis en godt organisert eller formell innstilling, selv om det er mulig at individene med denne egenskapen også har disse trekkene.

Selv om mange profiler kan relateres til Resultatorientert, opptrer dette karaktertrekket oftest hos en eller to spesifikke DISC-profiler, som er hverandres motsetninger. Den første, Rød uten noen andre balanserte faktorer, er en entreprenør personlighet, som karaktertrekket Resultatorientert gjør det mulig for å fokusere på målet og ta umiddelbare beslutninger, uten å bli distrahert.

Den andre vanlige personlighetstypen er DISC-profilen hvor Rød er noe balansert av Blå, hvor behovet for umiddelbare resultater dempes av en mer formell og velstrukturert innstilling. Profiler av denne typen ses oftere i foretaksorganisasjoner.

DISC Profil analys röd
DISC Profil personlighetstest röd

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Resultatorientert

Jeg vil forbedre min selvsikkerhet!

KONTAKT OSS

Entusiastisk

Det her er en utadvendt og ekstrovert DISC-profil som har mye til felles med underkategorien Vennlighet, men som også har de ytterligere egenskapene energi og tempo. Denne livlige personlighetstypen viser sterkt sin interesse for saken i fokus, og personens medrivende stil kan virke inspirerende på andre.

Karaktertrekkene på en DISC-profil av typen Entusiastisk har en tendens til å variere ut fra mengden Rød. Når nivået Rødt er lavt har personen en tendens til kun å ikke begrense sin uttrykksfulle stil til situasjoner hvor den kjenner seg bekvem og akseptert som den er. Individet gir da ren kritikk eller går inn i konflikter; for personen er det viktig hva andre synes om den.

I de tilfeller hvor graden av Rød er høy, bryr personen seg ikke om det det kan være noen som tar det ille opp. Den ytre og uttrykksfulle oppførsel finnes stadig der, men den er oppbakket av en mer bestemt innstilling.

DISC Profil test gul
DISC Profil personlighetstest gul

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Entusiastisk

Påvirkende

Påvirkende mennesker elsker å prate – kommunikasjon er den sterkeste egenskapen hos denne personlighetstypen. Personer i denne underkategori er utadvendte og ekstroverte, men for dem er det langt ifra lett å konsentrere seg på hverdagslige ting, og muligheten til sosial interaksjon gjør at de lett blir distrahert i sitt arbeide.

Påvirkende er en veldig positiv DISC-profil (selv om den ikke alltid er så praktisk); individer med denne typen oppførsel er vanligvis varme, åpne og genuint interessert i andre mennesker. Som alle Gule personlighetstyper, liker de å være hvor det skjer, men i dette tilfellet bryr de seg om andres følelser og tanker, spesielt når de har høye nivå av Grønt.

Påvirkende mennesker har ofte en selvsikker stil, spesielt når de kjenner seg bekvemme og akseptert som de er. Men tross dette selvfortroende er de ikke spesielt bestemt av seg – deres lave nivå Rødt, gjør det vanskelig for dem å være effektive i pressede situasjoner og ved konfrontasjoner.

DISC Profil test gul
DISC Analys profil grön

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Påvirkende

Uavhengig

Uavhengighet er tilstede i en DISC-profil når nivået av Rødt er markant høyere enn Blått. Denne personlighetstypen blir frustrert av regler og bestemmelser – individer med dette karaktertrekket foretrekker å følge sine egne ideer, og jobber ofte alene eller i enslig sjefsposisjon. Denne egenskapen er vanlig hos for eksempel entreprenører.

Underkategorien Uavhengig kjennetegnes av en sterk følelse for konkurranse, samt besluttsomhet. De som har selvstendighet som karaktertrekk er ofte dynamiske og direkte. Det stedet hvor det merkes i en personlighet er ofte på graden av Gult og Grønt i DISC-profilen.

Nivået av Gult påvirker hvor sosialt motivert og selvstendig en person er. Et lavt nivå Gult innebærer ofte at individet har en sterk og dominant innstilling, samtidig som et høyt nivå Gult kombinert med selvsikkerhet resulterer i en meget kraftfull og overbevisende personlighetstype.

Graden av Grønn er vanligvis lav hos Uavhengige DISC-profiler (som i det viste eksempel). Et vanlig karaktertrekk er ofte kort konsentrasjonstid, og en tendens til å bytte retning. Et høyt nivå av Grønt (som er mindre vanlig) innebærer ofte at personen har en mer målrettet og vedvarende holdning.

DISC Profil analys röd

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Uavhengig

Omtenksom

Denne personlighetstypen kjennetegnes ved at individet har en lav fornemmelse til det som haster, samt en rolig innstilling. Dette innebærer at individet kan jobbe med oppgaver og situasjoner, som andre ville synes var kjedelige og repetitive. Individer med denne DISC-profilen karakteriseres av underlegenhet og er de er klare til å akseptere at det er ting de ikke kan forandre.

Omtenksomme individer har en tendens til å ha en åpen og optimistisk holdning, spesielt til andre mennesker. De går ikke inn for å krangle og foretrekker å unnvike situasjoner der di risikerer å havene i konflikt med andre. Dette fører til at at deres innstilling preges av tillit; de elsker å utveksle varme og vennlige relasjoner med dem som finnes omkring dem, og de søker ikke etter skjulte motiv bak andres handlinger.

Innflytelsesposisjonen i en organisasjon påvirker en Omtenksom personlighetstype og dens grad av åpenhjertighet og vennlighet, hvilket denne profilen kjennetegnes ved. Men uavhengig av nivå Gult bevarer Omtenksomme individer samme grunnleggende karaktertrekk, selv om mer Gule individer viser en mer åpen og utagerende holdning.

I de profiler der Omtenksom kombineres med mye Blått, er de mer praktiske trekk fremtredende. Selv Omtenksom og –Korrekthet– befinner seg da på samme nivå, hvilket resulterer i en type personlighet, hvor personen legger stor vekt på detaljer i sitt arbeide.

DISC Analys profil grön
DISC Profil Analys grön

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Omtenksom

Utholdende

Særskilt for Utholdende personer, er at de håndterer forandring dårlig. Når de først har innrettet seg i en slags status quo, har de veldig vanskelig for å bryte ut av det, og tilpasse seg nye situasjoner. Dette betyr at de gjør hva de kan for å opprettholde tingenes tilstand; med sin sterke lojalitet og motstandskraft forsvarer de sitt miljø og sin gruppe.

Forenlig med den Utholdende sine karaktertrekk, har de en tendens til å arbeide best når de kan fokusere på en eneste oppgave. Deres oppmerksomhet skifter sjeldent fra en oppgave til en annen; for dem tar det tid og tilpasse seg. Når de har utarbeidet en handlingsplan, kan man dog stole på at de fullfører sin oppgave.

Utholdenhet ses ofte hos personer med et passivt og tålmodig sinn, men det kan også forekomme hos DISC-profiler med mye Rødt. I disse tilfeller kan man forvente seg at personen er påfallende besluttsom og urokkelig.

DISC Profil Analys grön
DISC Analys profil grön

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Utholdende

Selvhevdende

Selvhevdende DISC-profiler består av individer som sjeldent tviler på sin egen mavefølelse og som kjenner seg bekvemme i nesten alle sosiale situasjoner. De har lett for å prate med mennesker de ikke kjenner og de er uredde når det kommer til å ta initiativ til kontakt. Iblant kan de bli for sikre på seg selv, hvilket gjør at de agerer impulsivt.

Selvhevdende er i stor grad en sosial DISC-profil – det merkes best når en person befinner seg i en sosial situasjon eller når individet kommuniserer med andre på et mer personlig plan. Selvhevdende er ikke det samme som selvhevdelsesbehov – selvsikre personer kan ha et behov for å hevde seg selv, men samtidig behøver det ikke være tilfelle. Det beror i stor grad på hvor meget Rødt det er i DISC-profilen.

Når nivået Rødt er høyt (det er uvanlig), har individet både et selvhevdelsesbehov og de er selvsikre. Denne kraftfulle kombinasjonen medfører at individet, som da er helt uredd, kan hanskes med nesten enhver situasjon. Selv om denne profil vanligvis foretrekker åpenhet og vennlighet når et spørsmål skal diskuteres, er personen kapabel til å innta en mer konfrontasjonsorientert holdning eller standpunkt når situasjonen krever det.

Behovet for selvhevdelse savnes, eller er i det minste lavt, når nivået av Rødt er lavt. I disse tilfeller opptrer det Selvhevdende karaktertrekk kun i komfortable situasjoner og miljøer: om omgivelsene er fiendtlige, kjenner personen seg ofte ubekvem og blir merkbart mindre uttrykksfull.

DISC Profil personlighetstest gul
DISC Profil test gul

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Selvhevdende

Selvmotiverende

Selvmotiverende finnes i en DISC-profil når nivået Rødt er høyere enn Grønt. Handling er en av hovedingrediensene i denne egenskap. Denne personlighetstypen kjenner et behov for å vøre aktiv hele tiden og blir utålmodig når andre ikke kan holde tritt med den Selvmotiverende sitt raske tempo. En Selvmotiverende personlighetstype reagerer raskt på nye utfordringer, men uten å miste retningen eller sine egne mål.

Selvmotiverende er veldig vanlig i de profiler hvor nivået Rødt er høyt; det gjenspeiler det aspekt av selvtillit som også inngår hos Røde personer. Et slikt individ er kapabelt til å ta ansvar for sine egne handlinger, og har ofte behov for å gjøre det. Individer med denne DISC-profil kan håndtere konflikter og stress i det daglige liv på en god måte.

Selvmotiverende DISC-profiler drives sterkt av personlig fremgang. De har en tendens til å være kranglete av natur (akkurat som Røde personlighetsprofiler også er). Som vi har sett, så inngår ikke Omtenksom i en Selvmotiverende oppførsel. Individer med denne DISC-profilen søker raske resultater, og derfor er mer langsiktige og nøye overveielser av ulike problemer sjeldent forekommende i karaktertrekkene.

DISC Profil analys röd
DISC Profil personlighetstest gul

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Selvmotiverende

Oppmerksom

Personer med denne DISC-profilen er ekstremt bevisst på sine omgivelser og de forandringer som skjer der. – til den grad at de oppfatter hver minste detalj, som ofte går andre hus forbi. Dette er en positiv egenskap, men medfører også at de ofte blir urolige og lett distraherte.

Den eksakte væremåte hos en Oppmerksom DISC-profil varierer ut fra den Røde faktor i profilen.

Når Oppmerksom kombineres med mye Gult innebærer det et individ som er sosialt bevisst og som legger merke til små nyanser i kommunikasjonen. Samtidig som denne typen Oppmerksomhet er verdifull, kan den også ha sine bakdeler. Enkelte individer kan bli overfølsomme for andres hensikt og iblant se kritikk som fiendtlighet, selv om det ikke er tilfellet.

Når nivået Gult er lavt innebærer Oppmerksom en praktisk innrettet DISC-profil, der personen fokuserer på fakta og presisjon. Hos en slik personlighetstype forsterker Oppmerksom egenskapen –Korrekthet–. Et individ med slike personlighetstrekk sjekker ting nøye og forsikrer seg om at feil ikke forekommer. Denne innstillingen er, som sakt, positiv, men iblant kan den gå for langt.

DISC Profil personlighetstest röd
DISC Analys profil gul

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Oppmerksom

Bestemt

Bestemte individer tenker nøye på hva de sier og gjør, og agerer aldri impulsivt. Deadlines og andre tidsrammer er vanskelige å håndtere for denne personlighetstypen. Til denne DISC-profilens fordel ligger påliteligheten og stabiliteten som personen tilfører en arbeidsplass.

I denne egenskapen refererer termen Bestemt spesielt på det faktum at individer har en tendens til å tenke, planlegge og overveie saker mer enn andre personlighetstyper. I vanlig tale kan Bestemt også bety at noen er omtenksomme og bryr seg om andres følelser. Selv om det ikke inngår i DISC-profilens mer tekniske definisjon, er det likefullt vanlig at personer med høyt nivå Grønt i sin DISC-profil også viser omtenksomhet.

Påvirkning av Bestemt i en DISC-profil kommer ofte an på nivået Blått. Når det er mye Blått og Bestemt kombineres med –Korrekthet–, fører dette til et disiplinert og målrettet arbeide, hvor hver handling planlegges nøyaktig og forsiktig.

Om nivået av Konformitet er lavt innebærer Bestemt en mindre fokusert DISC-profil. I disse tilfeller forsterker Selvhevdende ofte motviljen til forandring eller å gå til handling, som finnes hos en profil med mye Grønt. Personen tenker da heller ut en plan i stedet for å agere.

DISC profil personlighetstest blå
DISC Profil Analys grön

Eksempel på DISC profil med høye nivåer av Bestemt

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller overvejelser om DISC

KONTAKTA OS

Kontakt oss

FØLG OSS

011   06   08

FLERE SPRÅK

disc analys svenska disc analyse dansk disc analyysi profiili